Public Treasury Services
Treasury en financieel specialist (semi) publieke- en zorgsector

Portfolio

Public Treasury Services heeft veel trouwe opdrachtgevers in met name de (semi) publieke- en zorgsector. Zowel cure- als care-zorginstellingen, onderwijsorganisaties (MBO, HBO en WO), (decentrale) overheden en charitatieve instellingen. De opdrachten variëren van financieringsvraagstukken, opstellen businessplannen en cashflow prognoses, analyseren leningenportefeuille, optimaliseren betalingsverkeer, inrichten treasury management systemen, beleggen van creditgelden, opzetten AO/IC, opstellen treasurystatuut en treasuryjaarplan, etc.

 

E-mailen
Bellen