Public Treasury Services
Treasury en financieel specialist (semi) publieke- en zorgsector

Businessplan

Zonder businessplan met een gedegen financieringsplan, is geen nieuwe financiering (meer) mogelijk! Het businessplan model is vanaf 2009 ontwikkeld door Public Treasury Services en in gebruik bij diverse organisaties. De rapportages bestaan uit balans-, resultaat- en cashflow-overzichten, voorzien van diverse scenario’s en ratio’s (DSCR, LTV, EBITDA, ROIC, WACC, etc.). Het model werkt o.b.v. cashflows uit begroting, investeringen, financiering, productie (omzet en kosten) en o.b.v. diverse parameters (rente, inflatie, bezetting).
Doel van het model is:

  • Extern: financiering en garantie verkrijgen
  • Intern: sturen op kasstromen en ratio’s
  • Impairment: berekenen per kasstroomgenererende eenheid (KGE)

Dit model is zowel bekend bij financiers als bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ). Met behulp van dit model zijn diverse financieringen en borgingen verkregen. 

Voorbeeld rapportage businessplan (maatwerk is mogelijk).

Druk op het plaatje om te vergroten.

1. Balans

2. Resultaat

3. Bedrijfswaarde

4. Ratio's balans

5. Ratio's financiering 

6. Ratio's resultaat

7. Toelichting balans

8. Toelichting resultaat

9. Financial lease


E-mailen
Bellen